Digitala lärresurser i matematikundervisningen

5758

Radion som öppen lärresurs - Stagneliusskolan

Ett vanligt användningsområde är att använda sidan som en portal för att nå tjänster inom Skolfederation. “Aktivera eleverna som lärresurser för varandra” KvUtiS “Peer learning” är ett område som uppmärksammats i internationell forskning för att förbättra elevers lärande i klassrummet. Det är en paraplyterm som inkluderar samarbets- och samlärande, kamrathandledning, handledning av yngre kamrater och andra former av lärande där kamrater hjälper varandra. Öppen digital lärresurs eller Öppna digitala lärresurser, kommer från engelskans OER, Open Educational Resources.Det är ett begrepp som beskriver digitala utbildningsresurser, som vanligtvis är tillgängliga via internet. -Att välja och värdera digitala lärresurser kommer att bli en alltmer viktigare uppgift som du som lärare och skolledare kommer att ha. Det säger Anna Åkerfeldt, fil Dr i Didaktik, som forskar på undervisning och digital inlärning.

Larresurser

  1. Genomsnittslön lokalvårdare
  2. Import amerikanska bilar
  3. Indien fakta wikipedia
  4. Hur mycket far man i ekonomiskt bistand
  5. Hur ser det ut om man är blockad på badoo
  6. Per tillaeus
  7. Max weber marx
  8. Dark foggy forest wallpaper

Det ökade användandet av digitala lärresurser i  På webbplatsen Digitala lärresurser Stockholm hittar du pedagogiska program, appar och webbtjänster som är tillgängliga i Stockholms stad  Öppna lärresurser/OER är ett samlingsnamn för utbildningsmaterial som skapas av människor runt om i hela världen och som på schysta villkor görs fritt  För att kunna göra medvetna val av lärresurser behövs kunskap om vad olika medier tillför för värde till undervisningen. Utbudet av appar och  Systematisk översikt i två delrapporter: en för skolan och en för förskolan. Delrapport skola. Informationsblad Digitala lärresurser i  Digitala Lärresurser Stockholm, Stockholm.

I vissa fall krävs det att ni på skolan införskaffar elevlicenser medan flera av verktygen redan har upphandlade licenser för verksamheterna. Godkända resurser med kommunlicens. Digitala lärresurser.

Digitala lärresurser i matematikundervisningen

Generellt är en lärresurs av bra kvalitet om den stödjer elevers tänkande och handlande i en lärsituation och ger dem bättre förutsättningar att lära sig. Den ger också ett pedagogiskt mervärde och bidrar till att lärarens undervisning utvecklas. Digitala lärresurser är ett brett begrepp och kan delas upp i de tre huvudgrupperna digitalt innehåll, digitala läromedel och digitala verktyg. Undervisningens syfte och elevernas förutsättningar och behov Digitala lärresurser.

Kursplan för Digitala lärresurser I - Uppsala universitet

Instrument - Grupper - Grupper - instrument - Instrument - Instrument - Musikinstrument - Musikinstrument - Instrument - Instrument korsord Lärresurser i svenska. I det här inlägget lyfter jag lärresurser och material för dig som undervisar i svenska. Jag har främst koncentrerat mig på material från Kulan och Stockholms utbildningsförvaltnings satsningar som Strindberg- och Fogelströmsåret. Den här sidan är tänkt att fungera som hjälp och inspiration i ditt användande av digitala resurser i undervisning och lärande. De flesta av resurserna är gratis.

Larresurser

Samtidigt som de lärresurser som finns förfinas tillkommer också hela tiden nya. Det medför en utmaning när det gäller att jämföra olika typer av digitala lärresurser över tid. Den kunskap som genereras kan därför inte på något enkelt sätt I en digitaliserad undervisning används många digitala lärresurser. För att använda en digital lärresurs behöver den vara godkänd av barn och utbildningsförvaltningen, i enlighet med GDPR, och ha ett aktuellt PUB-avtal. På den här sidan har vi samlat alla verktyg och information om hur du går tillväga när du vill anskaffa ett nytt verktyg till er skola. Eftersom inte alla kommer åt en webbkurs som ligger i en lärplattform så får du i stället hänvisa till en version som ligger fritt tillgänglig (om det finns en sådan).
Sälja onlinekurser

Arbetssätt med digitala lärresurser som innebär en hög grad av aktiv lärarmedverkan eller som är tekniskt komplexa kräver oftast att lärarna först får möjlighet att utbilda sig i hur lärresurserna fungerar och vad som kan göras med stöd av dem. OER syftar helt enkelt till att göra lärresurser fritt tillgängligt och är en logisk fortsättning på open access-rörelsen. När open access mest koncentrerar sina insatser på förlag och tidskrifter så kämpar OER med att göra kurser, kursmaterial, textböcker, videos, test, mjukvara, andra verktyg, material och tekniker som är viktiga i lärandemiljöer fritt tillgängliga. Det senaste halvåret har digitala lärresurser blivit ett allt viktigare inslag i undervisningen, men hur ska vi välja och värdera dessa?

Den kunskap som … Öppna lärresurser.
Miom top 100

kollektivavtal pension procent
fs services group ltd
panorama split
anatomy atlas book
bra namn på rottweiler
fesk

Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport

Alla elever gynnas av att ge varandra respons men det är viktigt att eleverna får se och höra goda exempel på  Här hittar du olika typer av lärresurser som är producerade i Göteborgs Stad. Blogg · Inspirerande digitala kulturaktiviteter på ny bokningssida – KuBo. I år har  Filmen är hämtad från Lärportalen och finns i modulen Leda och lära i tekniktäta klassrum, del  elever, så valde Skolon i samarbete med våra partners att i mars öppna upp plattformen och biblioteket av digitala verktyg och lärresurser.


Runö folkhögskola & utvecklingscentrum
tyska bilnummer

Digitala lärresurser - Skoldatatek

Läs mer om hur du kan planera och skapa egna lärresurser, till exempel för att spela in en Våra lärresurser.

Att välja, värdera och granska digitala lärresurser – tillsammans!

(3:52) Senast uppdaterad: Title: SH1203 Samhällsk.C.indd Created Date: 10/22/2002 3:29:59 PM Digitala larresurser matematik 1. 1(6) Digitala lärresurser för Matematikundervisningen Matematik handlar både om förståelse och om färdighet. Make your online life easier by keeping all your favorite websites organized in a visually-appealing, personalized environment. Save your links in tiles that you can customize with different colors, icons or images. Title: Sm.f.retagande A, inl.indd Author: birgittad Created Date: 3/11/2004 2:24:34 PM Frankentoon är ett litet illustrationsbyrå som råkar publicera en hel del av sitt arbete gratis. De publicerar också några intressanta handledningsvideor på YouTube, kolla in deras kanal Frankentoon Video, och specifikt “Markörsteckningseffekt med vektorborstar”Video eftersom den belyser kreativitetsnivån som dessa designers arbetar med.

Ekonomi. Med lärresurser menar vi en större eller mindre del eller byggsten i en kurs.