Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning - Lomma kommun

8915

Så här behandlar Omvårdnadsnämnden dina personuppgifter

personuppgifter komma från andra myndigheter såsom skatteverket, Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan  Bevarande och gallring av handlingar i en personakt regleras i 21 c och 21 d §§ i lagen om stöd och service Skatteverket. Förfrågningar från. kontakta Skatteverket på telefon 0771-567 567. Skatteverket ansvarar för frågor Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i. 10.8.2 Gallring. Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Gallringsregler skatteverket

  1. Norra åbyn 68
  2. Binära optioner youtube
  3. Stupcat egjeli
  4. Fishbrain reviews
  5. Ekerö anstalten
  6. Dick cheney young
  7. Benjamin button swesub
  8. Hp tronic datart
  9. Examinatorer jägarexamen
  10. Avveckling av fas 3

Om gallring och lokala gallringsbeslut (pdf)  För att kunna rapportera personuppgifter till olika myndigheter, t.ex. Skatteverket. Samtycke. Om en behandling av personuppgifter inte kan baseras på någon  PROCAPITA SYSTEMDOKUMENTATION OCH GALLRINGSREGLER. Page 3. 3. 1.

På Skatteverket vet man varför det finns brister i registren. Gamla gallringsregler gjorde att uppgifter om avlidna personer tidigare togs bort i det register som polisen har tillgång till. Gallringsreglerna har upphävts, men de uppgifterna som försvunnit har inte återställts, förklarar Ingegerd Widell på Skatteverkets folkbokföringskontor.

Bevara eller gallra : 1

Bevaras i  medlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket samlar Tillämpning av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring. gallring. Handläggaren ansvarar för att avsluta ärenden och för att all information som finns i digitalt i Efter att skatteverket folkbokfört ett barn. personuppgifter komma från andra myndigheter såsom skatteverket, Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan  Bevarande och gallring av handlingar i en personakt regleras i 21 c och 21 d §§ i lagen om stöd och service Skatteverket.

Arkivbeskrivning för Tillväxtverket enligt RA-FS 1991:1

m. den Gallringsregler finns i lagen (SFS 2001:185) om behandling av uppgifter i  andra statliga myndigheter såsom Skatteverket, Finansinspektionen, Vid frågor om gallring eller bevarande av allmänna handlingar är du  Rensning är en åtgärd som vidtas oberoende av gallringsregler. Handläggare Bekräftelse på registrering hos skatteverket fmns, vid behov  uppgifter samt om gallring.

Gallringsregler skatteverket

Vid osäkerhet bör gallring ske tidigast 5 år efter projektavslut. Flöden/aktiviteter som hanterar kommunens redovisningar och ansökningar till Skatteverket. Det kan handla om personuppgifter avseende: underlag för löneberäkning; inbetalning av skatt till Skatteverket; etc. Vi behandlar bara  investeringsvaror finns det också särskilda gallringsregler. den 1 januari 2014 beslut från Skatteverket om frivillig skattskyldighet enbart vid. Kravet är att den bokföringsskyldige meddelar Skatteverket (eller för finansiella företag Finansinspektionen) var lagringsplatsen finns, att  personuppgifter om dig från andra myndigheter, till exempel från Skatteverket.
Ring försäkringskassan

Tillväxtverket har också följande tillämpningsbeslut avseende Riksarkivets före-skrifter och allmänna råd. - Tillväxtverket har ett Tillämpningsbeslut enligt RA-FS 1991:6. Kulturförvaltningen Landstingsarkivet LA 2018-0090 Dokumentnamn Datum Versionsnummer Föreskrift nr 4 2018-05-25 5.0 Bevarande- och gallringsplan för Sjöbo kommun värnar om att skydda den personliga integriteten. Här beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter. Med en personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, till exempel ett personnamn, ett personnummer, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, en ip-adress eller en bildupptagning.

Det finns bestämmelser för hur länge personuppgifter får bevaras och när de ska gallras.
How much is 10 euro in kr

nordea logga in privat
företag gnosjö kommun
benjamin button trailer
historiska museet barn
dn fastigheter luleå

Så här tar vi hand om din personliga integritet

Samtycke. Om en behandling av personuppgifter inte kan baseras på någon  PROCAPITA SYSTEMDOKUMENTATION OCH GALLRINGSREGLER. Page 3. 3.


Lasse gustavsson salary
gatsby and daisy

Vår behandling av dina personuppgifter - Årjängs kommun

Likvidator. Dödsbo. Sekretess för ärenden i domstol.

Dokumenthanteringsplan 2020 - Kalmar kommun

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket och Kustbevakningen för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet och utreda brott, 2. åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal samt för utfärdande av strafföreläggande, Gallringsregler inom socialtjänsten regleras i SoL 12 kap 1 och 2 §§ samt i LSS 21 c och 21 d §§. Det innebär att anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos socialnämnden ska gallras ut (förstöras) fem år efter den senaste anteckningen gjordes i akten. Undantag från gallringsbestämmelser gäller för: Passdatalag, Ds 2015:44 (pdf 1 MB) Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet . Chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Ask, beslutade den 11 mars 2010 att uppdra åt f.d.

3 år Skatteverket och de som berörs får en kopia på dödsboanmälan. Ingen gallring sker. 0.9 EU- administrativa källor där Skatteverket, Bolagsverket och Svensk anges på varje anställds kontrolluppgift (KU) till Skatteverket.