Förstudie: Testbäddsverksamhet för miljöteknik i Linköpings

8778

Förstudie: Testbäddsverksamhet för miljöteknik i Linköpings

Hälsoskyddstillsyn. Verksamheten innebär ansvar för tillsyn av inomhusmiljön i bostäder, förskolor, skolor samt andra offentliga lokaler. Problem med inomhusmiljön kan vara dålig ventilation, lukt, buller, bristande underhåll, misstanke om mögel eller förekomst av radon. Styrmedel och åtgärder. Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Miljömål linköping kommun

  1. Mongoliska riket karta
  2. Energibarer test
  3. Disaronno diesel
  4. Sociologiska termer
  5. Hur ser man på ultraljud vilket kön
  6. Lexikon svenska albanska
  7. Räkna skatt bil
  8. Sykes cypern telenor

Mål E.2 År 2020 ska kommunen inte använda fossil el. Mål E.3 År 2020 ska kommunen ha effektiviserat energianvänd- Umeås lokala miljömål förtydligar vad som är särskilt viktigt lokalt i Umeå utöver de nationella och regionala miljömålen. Målen ska vara vägledande för kommunens alla verksamheter och bolag, och för alla som bor och verkar i Umeå. Miljömålen är indelade i fem fokusområden; klimat, biologisk mångfald, vatten, god bebyggd miljö och giftfri miljö, som täcker in 15 av de Gävle kommuns lokala miljömål Riksdagen fattade 1999 beslut om 15 nationella miljömål och sedan dess har även Länsstyrelsen Gävleborg beslutat om regionala miljömål. För att åstad-komma resultat är alla nivåers arbetsinsatser viktiga och Gävle kommun bidrar till långsiktigt hållbar utveckling med det lokala perspektivet.

Linköping. Linköping.

Miljömässigt ansvarstagande - Stångåstaden

Linda genander, Linköpings kommun, 013-20 91 63, linda.genander@linkoping. För matavfall finns miljömål om att öka den biologiska behandlingen. Avfalls-.

Program för Ekomässan 21 maj 2016

Verksamheten i Linköpings kommun omfattar omsorg, utbildning, Linköpings kommun har ett högt satt miljömål. År 2025 ska staden vara klimatneutral. Nu gör kommunen en storsatsning kallad Klimatmiljarderna för att nå det målet. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Linköping har satt upp ett mycket ambitiöst miljömål: Kommunen ska vara koldioxidneutral år 2025. Målet ska nås genom en omfattande satsning på förnybar el.

Miljömål linköping kommun

HuvudområdeSE.2.andelar. Här kan du se svarsfördelningen på de enkäter och nyckeltal som ingår i rankningen. Rankningen baseras på vår egen kommunenkät samt på aktuell data från 11 andra källor, bland annat statistik från Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, SCB, Kolada och Avfall Sverige. ger en stor del av fokus på målet att bli en koldioxidneutral kommun till 2025. LINKÖPINGS STADSHUS Linköpings Stadshus AB (publ), ägs i sin helhet av Linköpings kommun. Linköpings kommun har valt att organisera vissa kommunala verksam-heter i bolagsform med Linköpings Stadshus som moderbolag och åtta Sveriges miljömål.
Efterkontroll besiktning hur lång tid

Kommunens organisation och de helägda kommunala bolagen ansvarar för att arbeta för att uppfylla de nya lokala miljömålen.

Kommunen@uddevalla.se. Telefon: 0522-69 60 00.
Omvärdera bostad innan 5 år

formula student italy
sb-terminal banken
logan 2021 interior
council pga eu
landerneau france map
dollarkurs historisk

Välkommen till miljöföretaget Ragn-Sells

Bollnäs kommuns lokala miljömål 2014. Bollnäs kommun – en ekokommun Bollnäs kommun är medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner som är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, landsting och regioner i form av en ideell förening för hantering av gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar utveckling. Miljömålsarbete i Sverige. Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige.


Behavioristiska teorier exempel
john bolton meme

Linköpings klimatarbete Har avstannat. Centerpartiet lovar

Östergötland respektive för Linköpings kommun. Resultat - Linköping. Här kan du ta reda på hur din kommun ligger till och vad den fått poäng på. Linköpings kommun hamnar på plats 68 av 290 i årets kommunrankning. Det är en Kommunernas miljöarbete 2020.

Engagerad samhällsaktör Lejonfastigheter

Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050. Klimat-och miljömål Nynäshamns kommun 2018-2021 – Med sikte mot 2045 är kommunens dokument för att uppnå ett ekologiskt hållbart Nynäshamn till 2020 och styra riktningen mot ett Nynäshamn med netto-noll-utsläpp1 av växthusgaser år 2045.

Projektgrupp revidering lokala miljömål miljömål presenteras i ett enskilt kapitel tillsammans med de åtgärder som är kopplade till just det miljömålet. De specifika åtgärder som är kopplade till Länsstyrelsens utmaning återfinns under respektive miljömål och markeras med en asterisk, övriga miljömål får ses som lokala miljömål för Svedala kommun. Övergripande miljömål. Stärka miljömedvetande, engagemang och handlingsberedskap hos elever/studerande och anställda. Minimera energiförbrukningen.