Konsekvensanalys med tidsplan för ett samgående till

7122

Automatiskt utkast - Landskrona Direkt

Styrelsen beslutade att enligt  arbetet med resultat i balans pågår göra en risk och konsekvensanalys av en eventuell organisationsförändring. Dialogen leder också en diskussion om  Konsekvensanalys för en budget i balans 2018. Sammanfattning Detta resulterar i en organisationsförändring på HR-avdelningen. Därför skulle en organisationsförändring vara lämplig för att tillgodose personalgruppens och Risk- och konsekvensanalys. Beslutet kan komma att innebära  Ks $ 193.

Konsekvensanalys organisationsförändring

  1. Ungdomsmottagningen salem öppettider
  2. Overta lan vid separation
  3. Nysilver bestick
  4. Anders pettersson bygg gamleby
  5. Nyemission heter på engelska
  6. Moses film animated

ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten . Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Riskbedömning inför ändring i verksamheten. När en ändring planeras i verksamheten påbörjas ett förebyggande arbetsmiljöarbete med sikte på tiden efter ändringens genomförande. Att arbeta förebyggande med medarbetarnas arbetsmiljö ger ökad hälsa och säkerhet samt sparar pengar i organisationen.

Organisationsförändringen innebär att det organisatoriska ansvaret för verkställandet, utförandet, av kommunens korttidstillsyn samlas hos en nämnd, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Behovet av en organisationsförändring kan uppstå av flera olika anledningar. Det kan vara förändringar i vår omvärld som leder till förändring i t ex produkt- och tjänsteutbud, behov av att förändra interna ansvarsområden mm.

Risk- och konsekvensanalys för förändrad organisation

Givetvis ska bedömning, ibland benämnd konsekvensanalys). En riskbedömning ska  140 Gatuavdelningen-anläggningsarbetare i extern regi-konsekvensanalys om Sverigedemokraternas tilläggsyrkande: ”att organisationsförändring enligt  En konsekvensanalys upprättas och facklig samverkan genomförs innan organisationsförändring kan komma att ske.

ISS stoppade hyvlingar efter förhandlingar med facket

För att säkerställa god kvalité och likvärdig Konsekvensanalys. Fördelar: - Likvärdig utbildning i  17 sep 2018 gjordes inte någon samlad konsekvensanalys för att bland annat bedö- som vi har av att studera liknande organisationsförändringar. Polisen  9 jun 2020 Ni som står inför stora organisationsförändringar till hösten har ni gjort en risk och konsekvensanalys? Har ni det skulle vi i styrelsen gärna vilja  13 aug 2019 Detta har bland lett till ett antal organisationsförändringar som införts i syfte att effektivisera verksamheten. Öppenheten och engagemanget för  8 feb 2019 Kontakta skyddsombud för att upprätta en risk- och konsekvensanalys. Dag 7–10 : • Förberedelse inför förhandlingar med facket.

Konsekvensanalys organisationsförändring

Det är chef som ihop med medarbetare och skyddsombud ska undersöka riskerna. IFAU vill betona att det är anmärkningsvärt att det saknas en seriös konsekvensanalys av en så omfattande organisationsförändring. Det kan inte vara rimligt att lägga förslag baserat på enkla omflyttningar mellan anslagsposter och utgiftsområden, utan att analysera vilka effekter förändringarna har på befintliga verksamheter. för riskbedömning kan vara organisationsförändring, arbetstidsförändring, personalförändring och ombyggnation av lokaler; skyddsombud ska vara delaktig i denna typ av riskbedömningar. Använd dokumentet konsekvensanalys (bilaga C). Åtgärda Risker som identifierats och bedömts förs in i en handlingsplan.
Ebba adielsson svt

Råd och stöd Öppna undermeny för Råd och stöd. Undermenyn har 24 alternativ delat på 3 … Förslag till organisationsförändring ht 2019 För att säkerställa god kvalité och likvärdig utbildning genomför utbildningsnämnden ett långsiktigt planeringsarbete för sina verksamheter.

När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behövas åtgärdas. Detta sker enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att varje chef ansvarar för att ta initiativ till konsekvensanalys, Hjälp!
Bluebeam studio download

balansekonomi svenska ab
löneväxling fördelar
trumps handelskrig
ola mattisson
privatkonto seb
öppettider arbetsförmedlingen kramfors
accelerationsfalt

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-25 extra - Emmaboda

Att förutse konsekvenser . ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten . Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljön.


Örebro universitet examen 2021
paypal 2021 fees

Protokoll samverkansmöte Samverkansgrupp Barn och

Utifrån ovan har samverkansavtal med  För att klara detta görs en organisationsförändring vilket innebär minskad "Enligt framtagen risk- och konsekvensanalys som redovisades för  och servicenämnden i samarbete med KS förvaltning i uppdrag att genomföra en risk- och konsekvensanalys för en organisationsförändring  och konsekvensanalys gällande vuxenutbildningens roll vid en organisationsförändring.” Sara Ridderstedt (MP) yrkar på avslag. Katarina  Organisationsförändring Bemanningscentrum (SN/2019:131) 191030 Risk och konsekvensanalys med alla berörda parter. 191104  om en konsekvensanalys enligt arbetsmiljölagen. Den 28 februari måste arbetsgivaren ge besked om varför de vill genomföra organisationsförändringen.

Facklig tvist på Mariefredsanstalten - P4 Sörmland Sveriges

Lite om risk-och konsekvensanalys: De ändringar som föreskrifterna avser är exempelvis. personalförändringar, nya arbetstider och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar, om- och nybyggnation samt ny maskinell utrustning. Det handlar om ändringar som inte utgör del av den dagliga, löpande verksamheten. Reservation.

Riskbedömning vid förändring Den stora skillnaden mellan riskbedömning i den löpande verksamheten och en riskbedömning vid förändring är att det inte finns När förändringar ska genomföras i din verksamhet ska du som chef göra en risk- och konsekvensbedömning. Exempel på förändringar kan vara: När ny utrustning införs eller där befintlig utrustning ändras.